Garanti Topbanner 3100X1330px (1)

BYD's

GARANTIPROGRAM

 

Når BYD bygger biler, gør vi det med udgangspunkt i de højeste standarder indenfor både kvalitet og sikkerhed. Derfor kan vi også love dig en omfattende garanti, når du vælger at købe en BYD. Alle BYD-biler er omfattet af en fabriksgaranti på 6 år eller 150.000 km (alt efter, hvad der kommer først), mens garantien på batterierne er 8 år/200.000 km (alt efter, hvad der kommer først).

Vi har produceret biler i ca. 20 år og videreudviklet dem og tilpasset dem til det europæiske marked gennem de seneste ca. 15 år. Derfor ved vi, at kvaliteten er høj og holdbarheden i top.

Vores garantiprogram består simpelt fortalt af fire forskellige elementer:

- Fabriksgaranti (inkl. lak): 6 år/150.000 kilometer (Alt efter, hvad der kommer først).

- Batterigaranti: 8 år/200.000 kilometer (Alt efter, hvad der kommer først).

- Rustgaranti: 12 år/ubegrænset kilometer

- Motorgaranti: 8 år/150.000 kilometer (Alt efter, hvad der kommer først).

 

Den samlede oversigt over garantiens dækninger og undtagelser findes i garantihæftet, der kan findes via MinBYD eller at klikke her.

6 Fabriksgaranti 1440X810px (1)
8 Batterigaranti 1440X810px (1)
8 Motorgaranti 1440X810px (1)
12 Rustgaranti 1440X810px (1)
FABRIKSGARANTI

FABRIKSGARANTI

Den grundlæggende dækningsperiode er på 6 år eller 150.000 km, alt efter hvad der kommer først, og den gælder som udgangspunkt alle andre dele end dem, der er omfattet af batterigarantien, rustgarantien eller motorgarantien. Garantien sikrer dig, at BYD reparerer eller udskifter dele, der er blevet defekte under normal brug, såfremt de er omfattet af garantibestemmelserne.

Som ejer af bilen er det dit ansvar at sikre, at bilen bliver brugt og vedligeholdt ud fra de instruktioner, der står i BYD-manualen. Du bør derfor altid være både detaljeret og nøjagtig i dine beskrivelser af, hvordan du vedligeholder bilen, og beskrivelserne bør rumme bilens stelnummer (VIN), serviceværkstedets navn og adresse, bilens kilometertal, datoer for service og vedligeholdelse m.v. Dette sikrer dig også, at du kan videregive alle relevante informationer til en eventuel ny ejer, hvis du vælger at sælge bilen.

BATTERIGARANTI

BATTERIGARANTI

Oprindeligt var BYD en fabrik, der udviklede innovative batterier. Det gør vi stadig, og det giver os en kæmpe fordel i forhold til andre fabrikanter af elbiler. Vi ved nemlig, hvad der skal til, for at biler og batterier fungerer optimalt med hinanden, og vi ved, hvilke udfordringer et godt bilbatteri skal kunne klare.

Det er alt sammen med til at styrke holdbarheden på både vores biler og batterier, og det understreger vi ved at tilbyde en garanti på 8 år/200.000 km på batteriet (Alt efter, hvad der kommer først). Garantien vil dække, hvis batteriets kapacitet indenfor garantiperioden kommer under 70%.

Hvis batteriet kræver reparation inden for garantien, vil BYD reparere eller udskifte det med et nyt, renoveret eller genfremstillet batteri, så kapaciteten vil være mindst lig med det oprindelige batteri, før fejlen opstod.

Garantien dækker alle reparationer, der er nødvendige for at korrigere fejl under normal brug. Undtagelserne gælder eksempelvis hvis batteriet bliver beskadiget med vilje, nedsænkes i vand, udsættes for direkte ild m.v. Du finder en oversigt over undtagelserne i garantihæftet.

RUSTGARANTI

RUSTGARANTI

Garantien for karosseribeskyttelse mod rust og korrosion er på 12 år med ubegrænset kilometertal. Garantien dækker, hvis karosseriet bliver perforeret (huller gennem karosseriet indefra og ud) på grund af korrosion af materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker dog ikke, hvis der er tale om perforering af karosseripaneler eller chassis udefra, som følge af overflade- eller kosmetisk korrosion som eksempelvis stenslag, ridser, is eller grus.

MOTORGARANTI

MOTORGARANTI

Motoren har en garanti på 8 år eller 150.000 km alt efter, hvad der kommer først. Garantien dækker drevenheden og styreenheden til drevmotoren, i form af alle reparationer, der er nødvendige for at korrigere fejl på disse.

ØVRIGE GARANTIER

BYD's garanti har yderligere dækninger, end dem, vi har beskrevet herover. For der gælder også en garanti på 4 år eller 120.000 km (alt efter hvad der kommer først) for følgende dele: Lamper, overvågningsmodul til dæktryk, ophæng, kugleled, multimediesystem, støddæmper, motorbælte, støvdæksel/hylster, bøsning/puder, udløserleje, hjulleje, PM2.5 omdrejningstæller, AC/DC opladningsportsamling, stik til USB-opladningsport, støvfilter til kulbeholder og brændstofvarmelegemesamling.

 

For bilens 12V-blybatteri (startbatteriet) er garantien på 1 år eller 20.000 km (alt efter hvad der kommer først) og for originale reservedele er garantien ligeledes på 1 år.

 

Forbrugerne har jf. købeloven i Danmark desuden altid 2 års reklamationsret. Reklamationsretten fungerer sådan, at mangler, der konstateres indenfor de første 12 måneder efter levering, formodes at have været til stede på leveringstidspunktet, medmindre sælger kan sandsynliggøre noget andet. Det kaldes formodningsreglen/formodningsperioden. Den resterende tid af den to år lange reklamationsfrist (efter formodningsperioden) er det forbrugeren, der skal bevise, at der er en mangel, og at årsagen til manglen var til stede, da bilen blev leveret.