Privatlivspolitik for BDK Mobilitet A/S

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan BDK Mobilitet A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger, og er udstedt på vegne af alle selskaber i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: Nic. Christiansen Gruppen CVR Oversigt

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

BDK Mobilitet A/S
CVR-nummer: 43352903
Esbjergvej 101
6000 Kolding

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Placering af nødvendige cookies

Når du besøger vores digitale platforme, dvs. en af vores hjemmesider, en af vores apps eller en af vores profiler på sociale medier, vil din browser eller app af tekniske årsager placere nødvendige cookies og overføre oplysninger til os.

De personoplysninger som behandles er: siden der tilgås, cookienavn og -placering, dato og tidspunkt, størrelse på cookie, om der er adgang til cookien, browseroplysninger, IP-adresse.

Vores legitime interesse i at behandle nødvendige cookies, går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan levere, drive og forbedre vores digitale platforme, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Placering af cookies, som ikke kategoriseres som nødvendige

Når du besøger vores digitale platforme, dvs. en af vores hjemmesider eller en af vores apps, behandler vi cookies og pixels placeret på din enhed i forbindelse med forskellige kategorier af formål (funktionelle, statistiske, markedsføring). Du kan læse mere om cookies og formålene i vores cookiepolitik.

De personoplysninger som behandles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a), er: data vedrørende brugeradfærd.

Kontakt til os via onlineformularer

Personoplysninger afgivet via onlineformularer benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. prøvekørsel af en bil, bestilling af brochurer, henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg, bestilling af specifikke tilbud samt andre services.
Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke til markedsføring, behandles dine personoplysninger desuden, som beskrevet nedenfor.

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), køretøjsoplysninger, præferencer.

Markedsføring

Når du giver samtykke til markedsføring, anvendes dine personoplysninger til markedsføringsmæssig kommunikation i form af direkte beskeder, fx via e-mail eller sms, telefonopkald eller lignende.

De personoplysninger som behandles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), præferencer.

Tilpasset markedsføring
Vores markedsføring, fx i nyhedsbreve, på vores hjemmeside, i vores apps og på sociale medier, tilpasses ud fra vores relation til dig og den viden vi har indsamlet om dig via personalisering.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer, adresse), fødselsdato, køn, præferencer, køretøjsoplysninger, cookies, brugeradfærd, ip-adresse, geografisk placering, oplysninger fra vores kundedatabaser, oplysninger fra sociale medier, oplysninger om køb og butiksbesøg, oplysninger om vores kommunikation med dig.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), hvor vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvor vi som led i den tilpassede markedsføring deler dine personoplysninger med sociale medier, vil vi fra tid til anden være fælles dataansvarlig med udbydere af de sociale medier, f.eks. ved gennemførelse af konkurrencer eller for at vise personligt tilpasset markedsføring. I sådanne tilfælde indgår vi en aftale om fælles dataansvar med de pågældende udbydere af sociale medier. Du kan se herunder hvilke sociale medier vi har indgået aftale med og hvor du kan læse aftalen.

Meta Platforms (Facebook & Instagram): https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
Google: https://business.safety.google/controllerterms/.

I de tilfælde hvor vi optræder som fælles dataansvarlig, gælder alle rettigheder beskrevet i denne privatlivspolitik fuldt ud.

Markedsføring per brev

Personoplysninger anvendes til at sende markedsføring per brev målrettet til dig. Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os. 

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, adresse), køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger.

Vores legitime interesse i at sende dig markedsføring per brev, går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan kommunikere med dig, hvis du ikke har givet aktivt samtykke til markedsføring, jf. GDPR art. 6(1)(f). Udsendelse af markedsføring per brev sker ikke til kunder som har tilmeldt sig Robinsonlisten.

Billeder i forbindelse med events

Når du deltager i vores events, vil vi tage stemningsbilleder til brug for markedsføring på egen hjemmeside og sociale medier. I forbindelse med invitation til vores events, vil du altid blive informeret om, at der vil blive taget billeder. Vi tager ikke portrætbilleder og vi er opmærksomme på ikke at udstille gæster som er portrætteret. Ønsker du ikke at fremgå på billederne, bedes du rette henvendelse til eventmanageren på dagen.

De personoplysninger som behandles er: billede.

Vores legitime interesse i at tage billeder til events går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan markedsføre vores events og lancering af nye biler, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Konkurrencer

Når du deltager i en af vores konkurrencer, og vi evt. skal kontakte dig som vinder, behandler vi dine personoplysninger. Afhængigt af konkurrencebetingelserne, offentliggør vi dit navn, hvis du har vundet konkurrencen.

De personoplysninger som behandles på baggrund af de aftalte konkurrencevilkår, jf. GDPR, art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), svar afgivet i konkurrence.

Kundeundersøgelser
For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, samt øge vores viden om dine behov behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af tilfredshedsundersøgelser og andre former for kundeundersøgelser.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail), køretøjsoplysninger, oplysninger om køb og butiksbesøg, brugeradfærd fra digitale platforme, oplysninger fra sociale medier, historik over din kommunikation med os, oplysninger afgivet i undersøgelsen. 

Vores legitime interesse i at kontakte dig i forbindelse med kundeundersøgelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan optimere din kundeoplevelse. jf. GDPR art. 6(1)(f).

Jobansøgning og rekruttering
Når du ansøger om job eller bliver del af et rekrutteringsforløb behandles dine personoplysninger som beskrevet i Nic. Christiansen Gruppens privatlivspolitik.

 

Ved brug af butikker og værksteder

Når du handler hos det autoriserede netværk af forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi som importør oplysninger om dig til nedenstående formål: 

Levering af ydelse
Når du handler hos autoriserede forhandlere og serviceværksteder modtager og behandler vi dine personoplysninger ifm. leveringen af de købte ydelser. Dette sker som eksempel i forbindelse med bestilling af biler og særlige reservedele samt for aktivering af garanti og eventuelle tillægsservices der udbydes af importør fx vejhjælp.  

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mailadresse), ordrenummer, køretøjsoplysninger. 

Service- og garantibehandling
For dokumentation af gennemførte services og eftersyn, der er en forudsætning for opretholdelse af fabriksgarantien, modtager og behandler vi oplysninger om din bil. Det samme gør sig gældende, hvis der fra fabrikkens side iværksættes aktioner om udbedring af eventuelle fejl og mangler. Ved behandling af eventuelle garantisager videregives og behandles dokumentation for sagsforløbet mellem forhandler, importør og fabrik. Denne dokumentation kan foruden oplysninger om din bil indeholde personoplysninger. 

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse), ordrenummer, køretøjsoplysninger, sagshistorik. 

Servicemeddelelser
For at yde god kundeservice sender vi dig servicemeddelelser om fx karrosserieftersyn, rustinspektion, mv. der er relevant for din garantidækning. I den forbindelse modtager og behandler vi dine personoplysninger.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail), køretøjsoplysninger, værkstedsreservation.

Vores legitime interesse at sende dig servicemeddelelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor udsendelse af servicemeddelelser er nødvendige for at sikre rettidig omhu for information til vores kunder, som ikke relaterer sig til markedsføring.

Statistik og rapportering
For at måle på aktivitet hos forhandlerne, følge op på forhandlernes performance, udvikle og forbedre salgsprocesserne i forhandlernetværket samt for at lave kunde- og markedsanalyser til brug for forretningsudvikling modtager og behandler vi dine personoplysninger.   

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer), køretøjsoplysninger, sagshistorik.

Vores legitime interesse i at lave statistik og rapportering går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan sikre den bedst mulige opfølgning på aktiviteter relateret til din kunderejse.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Koncernforbundne selskaber

Selskaber indenfor Nic. Christiansen Gruppen har en legitim interesse i at kunne få adgang til dine oplysninger for at kunne tilbyde dig tjenester på vores eller deres vegne, og hvor videregivelsen går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, jf. GDPR art. 6(1)(f). De har brug for dine personoplysninger, så vi eller de kan udføre de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, herunder eksempelvis at:

 • levere produkter og tjenester, som du har bedt om;
 • komme i kontakt med dig vedrørende dine besøg eller transaktioner;
 • markedsføre sig overfor dig på sociale medier og på andre digitale platforme;
 • intern research, analyse og rapportering; og
 • identificere, vurdere og stoppe aktiviteter, der muligvis overtræder vores politikker eller overtræder loven.

Bilimportør/producent
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende bilimportør/-producent:

BYD Europe

Du kan læse hvordan de behandler dine personoplysninger i deres privatlivspolitik: https://bydeurope.com/privacy-policy

Andre modtagere
I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere:

 • Relevante bilforhandler(e)
 • Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).
 • Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner).
 • Offentlige myndigheder. 
 • Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger. 

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for EØS eller lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.  

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS: 

 • Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering. 
 • Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål. 

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være: 

 • Bilforhandler hvor formålet er statistik, markedsføring samt opfyldelse af kontrakt.
 • Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt. 
 • Leasing og finansieringsselskaber hvor formålet er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 
 • Kreditvurderingsbureau hvor formålet er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 
 • Forsikringsselskaber, leasingselskaber og øvrige samarbejdspartnere hvor formålet er, at vi kan foretage forskellige opgaver herunder fx. udbedre skader, foretage service eller reparationer på køretøjer samt opfyldelse af kontrakt.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling er afsluttet, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retslige krav til sletning eller opbevaring.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 18.04.2024.