Privatlivspolitik for minBYD

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan BDK Mobilitet A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger i forbindelse med platformen minBYD, og er udstedt på vegne af alle selskaber i Nic. Christiansen Gruppen.

Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: Nic. Christiansen Gruppen CVR Oversigt


DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 


BDK Mobilitet A/S
CVR Nr.: 43352903
Esbjergvej 101
6000 Kolding

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

Placering af nødvendige cookies
Når du besøger vores digitale platforme, dvs. en af vores hjemmesider, en af vores apps eller en af vores profiler på sociale medier, vil din browser eller app af tekniske årsager placere nødvendige cookies og overføre oplysninger til os.

De personoplysninger som behandles er: siden der tilgås, cookienavn og -placering, dato og tidspunkt, størrelse på cookie, om der er adgang til cookien, browseroplysninger, IP-adresse.

Vores legitime interesse i at behandle nødvendige cookies, går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan levere, drive og forbedre vores digitale platforme, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Placering af cookies, som ikke kategoriseres som nødvendige
Når du besøger vores digitale platforme, dvs. en af vores hjemmesider eller en af vores apps, behandler vi cookies og pixels placeret på din enhed i forbindelse med forskellige kategorier af formål (funktionelle, statistiske, markedsføring). Du kan læse mere om cookies og formålene i vores cookiepolitik.

De personoplysninger som behandles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a), er: data vedrørende brugeradfærd.

Kontakt til os via onlineformularer
Personoplysninger afgivet via onlineformularer benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg.

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), køretøjsoplysninger, præferencer.

Markedsføring
Når du giver samtykke til markedsføring, anvendes dine personoplysninger til markedsføringsmæssig kommunikation i form af direkte beskeder, fx via e-mail eller sms, telefonopkald eller lignende.

De personoplysninger som behandles på baggrund af dit samtykke, jf. GDPR art. 6(1)(a), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), præferencer.

Tilpasset markedsføring
Vores markedsføring, fx i nyhedsbreve, på vores hjemmeside, i vores apps og på sociale medier, tilpasses ud fra vores relation til dig og den viden vi har indsamlet om dig via personalisering.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer, adresse), fødselsdato, køn, præferencer, køretøjsoplysninger, cookies, brugeradfærd, ip-adresse, geografisk placering, oplysninger fra vores kundedatabaser, oplysninger fra sociale medier, oplysninger om køb og butiksbesøg, oplysninger om vores kommunikation med dig.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), hvor vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Hvor vi som led i den tilpassede markedsføring deler dine personoplysninger med sociale medier, vil vi fra tid til anden være fælles dataansvarlig med udbydere af de sociale medier, f.eks. ved gennemførelse af konkurrencer eller for at vise personligt tilpasset markedsføring. I sådanne tilfælde indgår vi en aftale om fælles dataansvar med de pågældende udbydere af sociale medier. Du kan se herunder hvilke sociale medier vi har indgået aftale med og hvor du kan læse aftalen.

Meta Platforms (Facebook & Instagram): https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
Google: https://business.safety.google/controllerterms/.

I de tilfælde hvor vi optræder som fælles dataansvarlig, gælder alle rettigheder beskrevet i denne privatlivspolitik fuldt ud.

Konkurrencer
Når du deltager i en af vores konkurrencer, og vi evt. skal kontakte dig som vinder, behandler vi dine personoplysninger. Afhængigt af konkurrencebetingelserne, offentliggør vi dit navn, hvis du har vundet konkurrencen.

De personoplysninger som behandles på baggrund af de aftalte konkurrencevilkår, jf. GDPR, art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), svar afgivet i konkurrence.

Kundeundersøgelser
For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, samt øge vores viden om dine behov behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af tilfredshedsundersøgelser og andre former for kundeundersøgelser.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail), køretøjsoplysninger, oplysninger om køb og butiksbesøg, brugeradfærd fra digitale platforme, oplysninger fra sociale medier, historik over din kommunikation med os, oplysninger afgivet i undersøgelsen. 

Vores legitime interesse i at kontakte dig i forbindelse med kundeundersøgelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan optimere din kundeoplevelse, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Oprettelse af minBYD profil
Når du opretter en profil, behandler vi dine personoplysninger for at kunne stille en profil til rådighed for det/de valgte BYD køretøj/køretøjer.

De personoplysninger som behandles på baggrund af opfyldelse af kontrakt, jf. GDPR art. 6(1)(b), er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail, telefonnummer), postnummer, køretøjsoplysninger.

Videregivelse fra sælger
Når du køber en BYD kan sælger (privat/erhverv) oprette dig som ny minBYD kunde. Dine oplysninger (e-mail, navn, efternavn, telefonnummer og stelnummer/registreringsnummer) indtastes i sælgers app/system og du modtager derfra en velkomstmail, som skal bekræftes inden for 60 dage. Herefter oprettes din profil og din oplysninger behandles som nævnt ovenfor. Dit nye køretøj er automatisk koblet på din minBYD profil.

Vores legitime interesse i at videregive dine personoplysninger går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor videregivelsen er nødvendig for at sikre, at du får den korrekte bil koblet til din profil, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Medlemsfordele
Når du benytter dig af minBYD medlemsfordele videreføres du til samarbejdspartnerens hjemmeside. Ved videreførsel til samarbejdspartnerens hjemmeside, forlader du minBYD platformen og du kan derfor læse hvordan dine personoplysninger behandles ved at læse privatlivspolitikken hos samarbejdspartneren.

Servicemeddelelser
Som medlem af minBYD vil du modtage indkaldelser til gratis karosserieftersyn.

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, e-mail), køretøjsoplysninger.

Vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor udsendelse af servicemeddelelser er nødvendige for at sikre at du rettidigt modtager vigtig information om dit køretøj, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Statistik og rapportering
For at måle på aktivitet hos forhandlerne, følge op på forhandlernes performance, udvikle og forbedre salgsprocesserne i forhandlernetværket samt for at lave kunde- og markedsanalyser til brug for forretningsudvikling modtager og behandler vi dine personoplysninger.   

De personoplysninger som behandles er: Kontaktoplysninger (fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer), køretøjsoplysninger, sagshistorik.

Vores legitime interesse i at lave statistik og rapportering går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendige, for at vi kan sikre den bedst mulige opfølgning på aktiviteter relateret til din kunderejse.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Koncernforbundne selskaber

Selskaber indenfor Nic. Christiansen Gruppen har en legitim interesse i at kunne få adgang til dine oplysninger for at kunne tilbyde dig tjenester på vores eller deres vegne, og hvor videregivelsen går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder, jf. GDPR art. 6(1)(f). De har brug for dine personoplysninger, så vi eller de kan udføre de aktiviteter, der er nævnt ovenfor, herunder eksempelvis at:

 • levere produkter og tjenester, som du har bedt om;
 • komme i kontakt med dig vedrørende dine besøg eller transaktioner;
 • markedsføre sig overfor dig på sociale medier og på andre digitale platforme;
 • intern research, analyse og rapportering; og
 • identificere, vurdere og stoppe aktiviteter, der muligvis overtræder vores politikker eller overtræder loven.

Bilimportør/producent
Vi videregiver dine personoplysninger til følgende bilimportør/-producent:

BYD Europe

Du kan læse hvordan de behandler dine personoplysninger i deres privatlivspolitik: https://bydeurope.com/privacy-policy

Valgte forhandler
I minBYD skal du angive din ønskede forhandler, som er dem du vil modtage markedsføring fra, såfremt du har givet samtykke til markedsføring.
Ønsker du at vide hvordan din ønskede forhandler behandler dine personoplysninger, kan du læse deres privatlivspolitik. Find din valgte forhandler her.

Andre modtagere
I forbindelse med de i politikken anførte formål videregiver vi dine personoplysninger til følgende andre kategorier af modtagere:

 • Relevante bilforhandler(e)
 • Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring, prisberegnere og lignende).
 • Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner).
 • Offentlige myndigheder. 
 • Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger. 

Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for EØS eller lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.  

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS: 

 • Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering. 
 • Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål. 

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være: 

 • Bilforhandler hvor formålet er opfyldelse af kontrakt.
 • Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt. 

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling er afsluttet, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retslige krav til sletning eller opbevaring.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 18.04.2024.